Välkommen till våra webbplatser!

Elektrisk bearbetning och EDM-industri

  • EDM industry

    EDM-industrin

    Elektrisk urladdningsbearbetning (EDM) är resultatet av elektrisk gnistkorrosion vid pulsurladdning mellan elektroderna. Den främsta orsaken till elektrisk gnistkorrosion är att en stor mängd värme genereras i gnistkanalen under gnisturladdningen, vilket är tillräckligt varmt för att metall på elektrodytan delvis smälter eller till och med förångas och avdunstar för att avlägsnas.