Välkommen till våra webbplatser!

Grafit mjukt filt

  • Polyacrylonitrile Based Graphite Fiber Felt

    Polyakrylnitrilbaserad grafitfiberfilt

    Grafitfilt kan delas in i asfaltbaserad grafitfilt, polyakrylnitrilbaserad (PAN-baserad) grafitfilt och viskosbaserad grafitfilt på grund av det olika valet av originalfilt. De huvudsakliga användningarna av grafitfilt är som värmeisolering och värmeisoleringsmaterial för smältugn med en kristallkisel. Det kan användas som filtermaterial för korrosivt kemiskt reagens med hög renhet i kemisk industri.