Välkommen till våra webbplatser!

Natural Flake Graphite Powder

  • Flake graphite powder

    Flinggrafitpulver

    Naturligt flingagrafitpulver är en naturlig kristallin grafit, som har formen av fiskfosfor. Det tillhör ett sexkantigt kristallsystem med skiktad struktur. Den har goda egenskaper med hög temperaturmotstånd, elektrisk ledningsförmåga, värmeledning, smörjning, plasticitet, syra- och alkalimotstånd.