Välkommen till våra webbplatser!

Tallrik

  • Graphite anode plate for electrolysis

    Grafitanodplatta för elektrolys

    I den elektrolytiska cellen kallas elektroden från vilken strömmen strömmar in i elektrolyten grafitanodplattan. Inom den elektrolytiska industrin görs anoden i allmänhet till plattform, så den kallas grafitanodplatta. Det används ofta i galvanisering, avloppsrening, industriell korrosionsskyddsutrustning eller som specialmaterial. Grafitanodplatta har egenskaper som hög temperaturbeständighet, god konduktivitet och värmeledningsförmåga, enkel bearbetning, god kemisk stabilitet, syra- och alkalikorrosionsbeständighet och låg askhalt. Den kan användas för elektrolys av vattenlösning, framställning av klor, kaustisk soda och framställning av alkali från elektrolyseringslösning. Exempelvis kan grafitanodplatta användas som ledande anod för framställning av kaustisk soda från elektrolyseringslösning.
  • New energy industry

    Ny energiindustri

    Tillämpningen av grafitteknik är ett nyckelfält inom ny energi, särskilt inom bilrelaterade industrier.