Välkommen till våra webbplatser!

Pyrolytisk grafit degel

  • Pyrolytic graphite crucible

    Pyrolytisk grafit degel

    Pyrolytisk grafit degel skiljer sig från allmän grafit degel. Den är gjord av kolatomer avsatta på modellen riktat efter krackning av kolväten i hög temperatur, lågt tryck och kväveatmosfär och formas sedan efter kylning. Beskrivning degeln har god värmeledning, konduktivitet och mekanisk hållfasthet. Enhetens vägg är slät, kompakt, med liten permeabilitet, lätt att rengöra och sanera, hög temperaturbeständighet och stark ...