Välkommen till våra webbplatser!

Pyrolytiskt grafitark

  • Pyrolytic graphite sheet

    Pyrolytiskt grafitark

    Pyrolytisk grafit är en ny typ av kolmaterial. Det är ett slags pyrolytiskt kol med hög kristallorientering, som deponeras av kolvätegas med hög renhet på grafitsubstratet vid 1800 ℃ ~ 2000 ℃ under ett visst ugntryck. Den har hög densitet (2,20 g / cm), hög renhet (orenhetsinnehåll (0,0002%) och anisotropi av termiska, elektriska, magnetiska och mekaniska egenskaper. Vakuumet på 10 mmHg kan fortfarande bibehållas vid 1800 ℃.